Članovi našeg kluba na REM-u u Bratislavi

Članovi našeg kluba, ali takodje i dosta članova celog districta, na REM-u u Bratislavi. Puno druženja i ostvarenih kontakata sa klubovima iz cele evrope, ali i šire, i puno dogovora sklopljenih oko zajedničke saradnje sa evropskim klubovima i intregraciji naših vizija za bolju rotarakt budućnost na globalnom nivou.