Kako postati član?

PRIDRUŽI SE ROTARI POKRETU
Rotarakt je jednako otvoren za osobe oba pola koje su u starosnoj dobi izmedju 18 i 30 godina i koje ispunjavaju kriterijume za članstvo. Osnovni kriterijumi su da je osoba profesionalac i lider u svojoj struci, kao i da poseduje visoke moralne standarde i da poštuje najviše etičke vrednosti.

Molimo vas da uredno popunite formu u nastavku i nakon nekoliko dana kontaktiraće vas sekretar Rotarakt kluba Kragujevac.