Počeci Rotary-ja

Godišnjica Rotaryja obeležava se 23. februara. Tog je dana, 1905. godine, održan prvi zvanični sastanak. Osnivač, čikaški advokat Paul Harris se sa još trojicom kolega (Silvester Schiele, trgovac ugljem, Gus Loehr, rudarski inženjer, Hiram Shorey, trgovac, i Paul Harris) redovno sastajao i pre ovog datuma, ali to su, gotovo godinu dana, bili samo neformalni sastanci. U ovom periodu razvijen je koncept Rotaryja – mada članovi koji su učestvovali u osnivanju nisu mogli da pretpostave međunarodnu dimenziju koja će vrlo brzo da proistekne iz njihovih prvobitnih ideja! Četiri osnivača sastala su se na prvom „zvaničnom“ sastanku Rotaryja u sobi broj 711, zgrade Unity Building, u Ulici North Dearborn 127, Čikago. To su bile kancelarije Gus-a Loehr-a. Soba se čuva kao spomen-mesto održavanja prvog sastanka i otvorena je za posetioce koji se unapred najave. Na ovom sastanku raspravljalo se o osnovnom obliku Rotaryja. Prvih nekoliko meseci sastanci su nazivani „The Booster Club“ („Klub pojačavanja“), pošto je jedna od osnovnih namera ove grupe bila da „pojačaju“ poslovne kontakte. Međutim, predložen je i usvojen naziv „Rotary“, koji je opisivao postupak ROTACIJE mesta na kojima su se održavali sastanci, pri čemu su se svi članovi menjali kao domaćini! Predsedavanje se takođe vršilo u krug, a vršena je i „rotacija“ informacija. U prvih nekoliko meseci od osnivanja prvog Rotary kluba izabran je amblem (simbol) kluba. Montague Bear, po zanimanju graver, predložio je da amblem bude točak. Izradio je crtež kolskog točka sa trinaest paoka i on je usvojen kao odgovarajući simbol Kluba. Od njega potiče zvanični amblem u obliku točka koji se danas koristi.

U početku je Rotary klub u Čikagu osnovan da bi bio od koristi svojim članovima. Uskoro je postalo očigledno da takva grupa ljudi poseduje stručnost, sredstva i sposobnost da doprinese zajednici. Godine 1907. Klub je realizovao svoj prvi društveni projekat – koristeći svoj uticaj, obezbedio je određeni broj javnih toaleta na prostoru pored Gradske kuće u Čikagu. Do 1921. organizacija je imala predstavnike na svim kontinentima, a 1922. usvojeno je ime Rotary Internacional.