Proslava „Centennial of the Rotary foundation“

Članovi našeg kluba prisutni i na proslavi jednog veka Rotary fondacije kao i 112 godina Rotary International. Trudimo se da budemo aktivni kako u služenju, tako i u druženju.