Borko Mihajlović

unnamed

Član

Obrazovanje
Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Stečeno zvanje: Diplomirani pravnik
Pravni fakultet Univerziteta Lojola u Nju Orleansu
Stečeno zvanje: Master prava (LL.M. in United States Law)

Rotaract
Član kluba od oktobra 2013. godine

Radno iskustvo
Asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu (od 2011. godine)

Hobiji i lične osobine
Košarka, knjige, putovanja, ambiciozan, komunikativan, druželjubiv.

Ime:

Borko Mihajlović

Telefon: