Igor Vidanović

IMG_6083a

Član

Obrazovanje
Fakultet Medicinskih Nauka, Kragujevac
Stečeno zvanje: Doktor Medicine
Posebne aktivnosti: Član studentskog parlamenta, učesnik kongresa medicinskih nauka.

Rotaract
Član od novembra 2015.

Radno iskustvo
Tim Lider u kompaniji Phillip Morris International.

Hobiji i lične osobine
Rekreativno bavljenje fudbalom i vežbanje u teretani.

Ime:

Igor Vidanović

Telefon: