Nenad Tomić

IMG_3747

Član

Obrazovanje
Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
Stečeno zvanje: Master ekonomista
Posebne aktivnosti: Završio sam medjunarodni master program na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Tor Vergata u Rimu, Italija.

Rotaract
Član kluba sam od juna 2012. godine.
Obavljao sam funkciju sekretara, funkciju dolazećeg predsednika i funkciju predsednika.

Radno iskustvo
Asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu

Hobiji i lične osobine
Aktivno se bavim trčanjem, do sada sam istrčao više polumaratona i 1 maraton.

Ime:

Nenad Tomić

Telefon: