Nikola Ivković

18928100_10207039529106141_966537037_n

Član

Obrazovanje
Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Stečeno zvanje: diplomirani pravnik
Posebne aktivnosti: doktorant, bavim se teorijom  prava, multidisciplinarnim istraživanjima koja su vezana za državu u najširem smislu, položajem mladih istraživača i povezivanjem pravnih tema sa drugim naukama i organizacijom edukacija za mlade o temama koje su deficitarne na univerzitetima a vezane su za savremene tendencije okviru prava.

Rotaract
Član kluba od 2012. godine
Ceremonijal kluba 2014/2015
Predsednik 2016/2017

Radno iskustvo
Trenutno bez stalnog zaposlenja, uključen u dva istraživačka projekta, volonter u advokatskoj kancelariji Ivković.

Hobiji i lične osobine   
U slobodno vreme bavljenje amaterski sportom, trčanje polumaratona, amaterska košarka. Analiza društvenih tokova i društvene dinamike uz razmatranje našeg državnog ustrojstva.
Vredan, uporan, spreman da se angažuje i posveti pravim ljudima i pravoj stvari.

Ime:

Nikola Ivković

Telefon: