Test Četiri Pitanja

Kada mislimo, govorimo ili radimo, treba da postavimo sledeća pitanja:

  • Da li je istinito?
  • Da li je pošteno prema svima?
  • Da li će dovesti do dobre volje i prijateljstva?
  • Da li će biti korisno za sve?

 

Jedna od najčešće štampanih i citiranih izjava poslovne etike u svetu je ovaj test sastavljen od četiri pitanja, četiri smernice. Osmislio ga je Rotaryjanac Herbert J. Taylor, 1932. godine, kada je zamoljen da preuzme kompaniju koja se suočavala sa bankrotstvom. Tražeći način kako da spasi firmu koja se borila sa finansijskim teškoćama izazvanim depresijom, sastavio je etičku šifru od 24 reči, koju je trebalo da slede svi zaposleni u svom biznisu i profesionalnom životu. Test je postao vodič za prodaju, proizvodnju, reklamu i sve odnose sa trgovcima i kupcima, i opstanak firme je pripisan ovoj jednostavnoj filozofiji. Test je 1943. usvojen od strane Rotaryja i preveden na više od sto jezika!